beautiful-2314_960_720

ศัลยกรรมทำตา 2 ชั้น

               การทำศัลยกรรมตา 2 ชั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับชาวเอเชีย เพราะเนื่องจากสรีรวิทยาของดวงตาและเปลือกตาของคนเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นชั้นเดียว การทำตา 2 ชั้นจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่การทำตา 2 ชั้นไม่ใช่เพียงแค่กรีดชั้นตาเพิ่มแล้วจะเสร็จขั้นตอนโดยทันทีแต่ยังมีขั้นตอนอื่นๆที่ค่อนข้างยุ่งยากอีกมากมายขึ้นอยู่กับเทคนิคของแพทย์ในแต่ละคน                 การทำตา 2 ชั้นจะต้องอาศัยความชำนาญและความสามารถของแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง เพราะจะต้องดูจากปัญหาซึ้งต้อมีการประเมินเพื่อแก้ไข เพื่อให้เหมาะกับแนวรูปตา แนวคิ้ว ความหนาบางและองค์ประกอบอื่นๆ เพราะแต่ละคนมีดวงตาที่แตกต่างกัน เสน่ห์ของแต่ละวัยก็แตกต่างกันไปเช่นกัน ก่อนจะตัดสินใจทำศัลยกรรมตา 2 ชั้น จึงควรเลือกแพทย์ที่สามารถไว้ใจได้และมีความสามารถเฉพาะทาง การทำตาสองชั้น จึงเป็นการแก้ไขปัญหาตาชั้นเดียวได้อย่างถาวร ซึ่งแบ่งกลุ่มของการแก้ไขออกเป็น 2 กลุ่ม การแก้ไขในผู้ที่มีตาชั้นเดียวหรือมีสองชั้นอยู่แล้ว แต่ขนาดของชั้นค่อนข้างเล็กหรือที่เรียกว่า ตา 2 ชั้นหลบใน กรณีนี้ จะทำในคนอายุน้อย และใช้เวลาในการแก้ไขเพียงไม่นาน การแก้ไขในผู้ที่มีตาสองชั้นอยู่เดิม วิธีการนี้ใช้แก้ไขในรายที่มีอายุมากขึ้นหนังตาเริ่มตกมาบัง ทำให้ชั้นตาดูเล็กลง โดยแพทย์จะพิจารณาเพื่อเลือกวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย ขั้นตอนการผ่าตัด ก่อนผ่าตัดแพทย์จะวัดจุดและแนวที่ต้องการผ่าตัด ใช้ยาชาบริเวณเปลือกตาที่ต้องการจะผ่า สำหรับผู้ที่มีปัญหาหนังตาหย่อนคล้อยแพทย์จะทำการผ่าตัดเอาไขมัน และผิวหนังส่วนที่เกินออก โดยหนังตาที่เอาออกต้องเท่ากันทั้งสองข้าง แพทย์จะทำการเย็บแผลด้วยไหมเล็ก Read More