apple-139266_960_720

ศัลยกรรมการทำปากบาง

                    ศัลยกรรมการตกแต่งริมฝีปากเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขริมฝีปากที่หนาผิดปกติให้บางลง นิยมทำในผู้ที่มีริมฝีปากหนามาก หรือยื่นมากผิดปกติในปัจจุบันคนนิยมหันมาดูแลสุขภาพพร้อมกับการให้ความสำคัญเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้น ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง โดยหลายคนปรารถนาต้องการทำให้ริมฝีปากบาง เรียว เล็ก เป็นกระจับ เพื่อความโดดเด่นซึ่งเป็นการสร้างเสน่ห์ ความมั่นใจ ลบปมด้อยให้กับตนเอง เพราะสำหรับผู้หญิงบางท่านการที่มีริมฝีปากบาง สวยได้รูป อาจจะทำให้หน้าดู Sexy นั่นเอง                      การทำศัลยกรรมปากบางจะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากต้องใช้ฝีมือความปราณีต และความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เพราะบริเวณปากมีเส้นประสาทและเลือดมาหล่อเลี้ยงเป็นจำนวนมาก จึงอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก การตัดแต่งริมฝีปากสำหรับผู้ที่มีริมผีปากหนา หรือตกแต่งเพื่อให้มีรูปร่างเรียว เล็ก เป็นกระจับ เพื่อความเหมาะสมที่สวยงาม โดยทั่วไปการทำริมฝีปากหนาให้บางลงนั้นสามารถทำได้ โดยการผ่าตัด ซึ่งจะใช้ยาชาเฉพาะที่แล้วใช้ Laser ตัดส่วนเกินออก หลังจากนั้นแพทย์จะเย็บโดยใช้ไหมละลาย แพทย์จะพยายามซ่อนแผลเป็นให้อยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนด้านในของริมฝีปาก ทำให้มองไม่เห็นแผลเป็นเวลายิ้ม เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้เลย Read More