แนวทาง 4 ข้อที่ควรนำมาพิจารณา ก่อนติดสินใจทำ Thermage

แนวทาง 4 ข้อที่ควรนำมาพิจารณา ก่อนติดสินใจทำ Thermage

แนวทาง 4 ข้อที่ควรนำมาพิจารณา ก่อนติดสินใจทำ Thermage

วิธีแก้ไขปัญหาผิวหนังหย่อนคล้อย ให้กลับมากระชับเต่งตึงตามต้อง ด้วยการทำ Thermage ถึงแม้ต้องเจ็บตัวอยู่บ้างระหว่างการทำ แต่ก็ถือว่ายังน้อยกว่าการผ่าตัด อีกทั้งยังให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เพราะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้กับผิวพรรณ จึงช่วยยกระฉับได้จริง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การยกกระฉับด้วยวิธีนี้ได้ผลผลัพธ์ที่รวมเร็วทันใจ จนกระทั่งได้รับความนิยมจากผู้คนที่สนใจอย่างล้นหลาม ซึ่งคนที่กำลังตัดสินใจเข้ายกระฉับใบหน้าด้วยวิธีนี้ ต้องตรวจสอบสถานที่ให้บริการให้ถี่ถ้วนก่อนเสมอ ว่ามีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อเป็นตัวช่วยยืนยันถึงมาตรฐาน

1.ก่อนติดสินใจทำ Thermage ต้องตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่

ก่อนตัดสินใจยกระฉับใบหน้าด้วยวิธีนี้ ต้องตรวจสอบสถานประกอบการเหล่านั้นก่อเสมอ ว่ามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าสถานประกอบการศัยกรรมเสริมความที่เลือกใช้นั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

สำหรับกระบวนการตรวจสอบว่าสถานที่เหล่านั้น ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีวิธีคือนำชื่อคลินิกที่ต้องการพร้อมกับใบอนุญาติ 11 หลัก ที่ถูกเขียนไว้อยู่ในใบอนุญาตประกอบการมาตรวจสอบที่เว็บไซต์ moph.go.th หรือโทรติดต่อยังหมายเลข 02-1937000 ก็ได้เช่นกัน

2.แพทย์ผู้ให้บริการทำ Thermage ต้องมีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง

แพทย์จากสถานบริการตามคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามทั้งหลาย ที่มาดำเนินการยกกระฉับใบหน้าให้นั้น ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสภาวิชาชีพของแพทย์ หรือ “แพทย์สภา” เท่านั้น ซึ่งใบนี้จัดเป็นเครื่องยืนยันว่าแพทย์รายนั้น มีองค์ความรู้เพียงพอสำหรับทำการรักษาคนไข้ได้ ซึ่งส่วนมากแล้วคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามทุกแห่งต้องทำการติดใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ไว้ให้เห็นได้ชัดเจน

แต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบ ก็สามารถขอดูใบประกาศวิชาชีพของแพทย์ได้ จากนั้นนำหมายแลขที่ระบุไว้ในใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวไปตรวจสอบ ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม โดยเข้าไปเช็คได้ที่ www.tmc.or.th เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้

3.แพทย์ผู้ให้บริการทำ Thermage ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำหรับการยกกระฉับใบหน้าด้วยการ Thermage แพทย์ผู้ให้บริการต้องมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญอย่างมาก เป็นเพราะว่าแพทย์แต่คนล้วนมีความเชี่ยวชาญในด้านการทำศัลยกรรมที่แตกต่างกันไป ซึ่งแนวทางการเลือกแพทย์ที่ดีนั้น ควรดูความถูกต้องเป็นหลัก พร้อมกับนำผลงานที่ผ่านมาและการพูดคุย เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าควรทำหรือไม่

4.สถานที่ตั้งของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงานที่มีให้บริการ Thermage ต้องถูกสุขอนามัย

คลินิกที่ให้บริการยกกระฉับใบหน้าด้วยวิธีนี้ ต้องมีสถานที่ตั้งซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนบริเวณพื้นที่ในห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และสภาพโดยรวมต้องสะอาด รวมถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือตรวจวัดสภาพความพร้อมของคนไข้ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้.